כניסה

שירותי הספרייה

הזמנה ושמירת ספרים

20 דצמבר, 2017

עגלת כותרים - הזמנה ושמירת ספרים

בעגלת הכותרים ניתן לייצא רשימה של כותרים מכמה חיפושים שונים ולסמנם במשתמש הספרייה שלכם.

עגלת הכותרים נועדה להזמין ספרים מהספרייה. הזמנת הספרים כרוכה בהפעלת כוח אדם לחיפוש הספרים ושמירתם לפי שמות המזמינים. כמו כן, שימור הספרים למזמינים במשרד הספרייה מונע ממשתמשים אחרים את אפשרות העיון וההשאלה של אותו ספר. אנו מצפים מהקוראים לנהוג בריסון ובאיפוק בהזמנות הספרים ולהזמין ספרים רק לפי צורך.

הערה: הזמנת ספרים ושימורם הוא כלי עוצמתי ושימושי במיוחד. זהו כלי המשמש ספריות אוניברסיטאיות ברמה גבוהה (וביניהם הספרייה הלאומית). שימוש בכלי זה אינו רגיל לספריות בתי ספר. איכות פעילותו של כלי זה ותדירות ביצוע ההזמנות ייועל במידה ויוגדל מספר האנשים שמכינים את ההזמנות.

צוות הספרייה יודה על נכונות מצד התלמידים לעזור בסידור ההזמנות בהפסקות ובזמנם החופשי. 

עגלת כותרים

בעגלה ניתן להסיר פריטים ע"י סימונם ולחיצה על לחצן הסר פריטים.

על-מנת להזמין את הפריטים יש לסמן את הפריטים שברצונך להזמין מן הרשימה ולאחר מכן ללחוץ על לחצן שלח הזמנה. במידה ונכנסת לכרטיס הקורא שלך לפני כן, ההזמנה תישלח מיידית. במידה ולא, יהיה עליך למלא פרטיך האישיים (שם, דואר אלקטרוני וטלפון). לאחר ההזמנה, הספר יישמר עבורך במשך שלושה ימים מיום ביצוע ההזמנה. ניתן לבקש הארכות לשימור הספר בכתובת המייל של הספרייה. עם תום תקופת השימור, הספר ישוחרר לקוראים אחרים ויוחזר למיקומו המקורי בספרייה.

תפריט נגישות